Özümüz Sözümüzdür.

Özümüzden de Sözümüzden de Dönmeyiz.

 • Müşteri en önemli varlık sebebimizdir.
 • Müşteri, yeni müşteri kazandırma ya da kaybettirme ihtimali olan kişidir.
 • Müşteri, ihtiyaçları tespit edilerek kendisine her zaman özen gösterilmesi gereken kişidir.
 • Müşteri Memnuniyeti, fark yaratmak, rakiplerin önünde yer almak, büyümek ve kar etmek için şarttır.
 • Tüm Müşteriler, kaliteli hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Tüm Müşterilerimizin memnuniyetini oluşturmak ve müşterilerimizin “ Green benim için düşünür, yaratır, yapar. Kendimi Green’de güvende hissederim” demesini sağlamakla yükümlüyüz.
 • Müşteriyi zamanında bilgilendirmek ve doğru kişiye / kanala yönlendirmek, müşteri memnuniyetinin birinci koşuludur.
 • Tüm Müşteriler, kullandığı ürün ve hizmetle ilgili şikayet etme hakkına sahiptir.

Özümüz Sözümüzdür.

Özümüzden de Sözümüzden de Dönmeyiz.

Devamını Oku..

YÜZ ÇİÇEK AÇSIN YÜZ DÜŞÜNCE BİRBİRİYLE YARIŞSIN!

Evrensel insanlık değeri ile iş anlayışımızı örtüştürüyor, bunların birbirinden bağımsız yapılar olmadığını biliyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü, toplumsallık, dostluk ve dayanışma bilinci iş anlayışımızda da üstün değerlerimizi oluşturuyor. Sözde değil içselleştirilmiş, pratiğe dökülmüş erdemlilik penceresinden hayata ve işimize bakıyoruz.

Çalışanlarımızın yetenek ve enerjilerini açığa çıkarmak, bu çerçevede nitelikli işler yaratmak öncelikli değerimizdir. Her taşın bir gediği olduğunu unutmuyoruz.

Bireysel başarı ile kolektif başarının yarattığı mutluluğun farkını biliyoruz. Takım çalışmasını ve iş arkadaşlarımızın arasındaki koordinasyonu önemsiyoruz. Bu nedenle farklı fikirlere her zaman açık çalışma ekibimizle farklı çözümler sunuyoruz. Biz, sizinle en iyi hizmeti sunmanın, müşteri memnuniyetinin bahsi geçen değerler sistemimizle bütünleşmiş iş anlayışımızdan geçtiğinin bilincindeyiz.

İş elbiselerimizi giymeden yapacağımız iş planlanmış ve zihnimizde tamamlanmıştır. İyi planlanmış çalışmaların, alınan kararları neticelendirmekte oynadığı rolü görüyoruz. Süreklilik sağlamak, yaptığımız işi bitiminde de takibini yapmak bizi biz yapan bir başka değerimizdir.

Green Şirketler Grubu, yurtiçi ve yurtdışında elektrik elektronik altyapı projelendirme ve taahhüt hizmetleri gerçekleştirmenin yanı sıra tasarlayıp hayata geçirdiği projeleri kusursuz çalışabilmesi için gereken her türlü işletme – bakım hizmetini de 7/24 yürütmektedir.

DOĞRU YAPIYORUZ

Sürekli büyüyerek, gelişerek ve yenilenerek en küçük ayrıntısına kadar planlanmış, kusursuz projelere imza atmak yegane hedefimiz. Biz biliyoruz ki başarı ve kalite ayrıntıda gizlidir ve büyümek planlı ve sistematik bir hedeftir. Bu anlayışımızdan taviz vermeyi asla düşünmüyoruz.

SÖZ VERİYORUZ

Green Şirketler Grubu, bir mühendislik kuruluşudur. Biz; elektrik, elektronik sistemlerinin projelendirmesi, uygulaması, üretimi, işletim bakım ve onarımının yapılmasında başından sonuna kadar yanınızda olmayı; teknolojiyi yaşanır kılarak, daha iyi bir yaşamın sınırlarını sizin için genişletmeyi taahhüt ediyoruz.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

“Green’in kalite anlayışının temelinde ürettiği mal ve hizmetten, hizmet verdiği müşterinin / kuruluşun tatmini yer alır.”

Green Şirketler Grubu’nun kalite anlayışının temelinde ürettiği mal ve hizmetten, hizmet verdiği müşterinin / kuruluşun tatmini yer alır. Gerçekleşmiş kalite; verimliliği artırırken maliyeti azaltacak, ön görülen sorunları çözecek, rekabet gücünü yükseltecektir. Bu çerçevede;

Uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörün en iyi ürünleri ile müşterimizin buluşmasını sağlarız. İşimizi temiz, düzgün profesyonel bir anlayışla tamamlar, takım çalışması anlayışıyla hareket ederiz.

Müşteri memnuniyetinin esas aldığımız için sürekliliği sağlayıcı tedbirlerimizi işin başında alırız. Kalite yönetim sistem anlayışımız gereği uluslararası kalite sistem standartlarına uygun bir perspektifle çalışırız.

Aldığımız atık miktarları azaltıcı tedbirler ile olmasının önüne geçilemeyen atıklar için rutin tedbir ve çevre kirliliğini asgariye indirmek için önlemler alırız.

Kalite anlayışımızı her yıl personelle yaptığımız eğitim çalışmaları ile geliştirir, çevresel duyarlılık konusunda doğaya zarar vermeyecek kaynak kullanımlarına yöneliriz.

İş sağlığı ve güvenliğini önemser, konu ile ilgili personelimizin gerekli eğitim ve sertifikalarını almalarını sağlarız.
Çalışma alanımızda gerçekleşebilmesi muhtemel kaza, hasar ve tehlikeli henüz işin başında kontrol ederek gerekli her türlü tedbiri alırız.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Green Şirketler Grubu ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Firmamız web adresinde (www.green.com.tr) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Firmamız web sitesi üzerinden, yalnızca ürün ve hizmet başvuruları için müşteri bilgileri alınmakta, Firmamız web sitesi üzerinden müşteri bilgileri alınmak suretiyle veya mevcut kayıtlı bilgiler kullanılarak hem ürün ve hizmet başvurusu hem de satış işlemleri yapılabilmektedir.

Firma web sitesi veya internet şube üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Firmamız sisteminde var olan müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Firmamız sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Firmamız, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Firmanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır.

Firmamız web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Firmamız sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Firmamız sorumluluk üstlenemez.

Firmamız web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Green Şirketler Grubu’na aittir. Firmamız web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Firmamızda saklıdır.

Firmamız web sitesine müşterilerimizin veya ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Firmamız bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.
 1. Tanımlar
  Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.
  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
  Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
  İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  Green Şirketler Grubu Bağlı Şirketleri:
  Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş.  hakim hissedarı tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

 2. Kişisel Verileri İşleme Amaçları
  Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş. , Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler;
  • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek
  • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak
  • Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek
  Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;
  • Abone portföyümüzü yönetmek
  • Her türlü araçla iletişim kurmak
  • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
  • Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek
  • Uygulama/aplikasyon geliştirmek ve yönetmek
  • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
  • Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek
  • KVKK’da belirtilen diğer amaçlar
 3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:
  Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş.  ile paylaştığı Kişisel Veriler Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş. a Bağlı Şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.
  Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 4. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:
  Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır. İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

 5. İlgili Kişinin Hakları:
  Kişisel verisi Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş.  tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (VI) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş. 'a yahut temsilcilerine yöneltebilir:
  1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma
  3. Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
  6. Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,
  7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
  8. İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi
 6. İletişim Bilgileri
  Green Şirketler Grubu

  Aydınlı Birlik OSB Mah. 1 Nolu Cad. No: 27
  Tuzla/İstanbul
  E-Mail: info@gcode.com.tr
  Telefon: +90 (216) 606 18 00