Green Şirketler Grubu

Sosyal sorumluluk, bir kuruluşun veya bireyin, toplumun genel çıkarları ve kendi çıkarları için etik çerçeve içerisinde hareket ettiği durumdur. Sosyal sorumluluk, her bireyin ekonomi ve ekosistem arasında bir denge kurmak için gerçekleştirdiği bir görevdir.

Enerjini Verimli Kullan Hareketi

Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri enerji problemidir. Giderek artan dünya nüfusuna karşın enerji kaynaklarının sınırlı kalması fiyatların alabildiğine yükselmesine sebep olmuştur. Böylece enerji problemi gündeme gelmiş, tün dünya devletleri tüketilen enerji miktarını azaltmaya çalışmıştır.

Green Şirketler Grubu olarak vizyonumuz, enerjiyi daha verimli kullanan yaşam alanları oluşturabilmek için ürün ve hizmet sunmaktadır. “Enerji israfına son vermek” konusunda kararlıyız. www.enerjiniverimlikullan.com

WEEE Direktifi

Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atılması hakkındaki Avrupa Yasaları, tüm lamba türleriyle bunlarla ilgili armatürlerin ve kontrol tertibatlarının (enkandesan ve halojen dışında) geri dönüşüm amacıyla toplanmasını zorunlu kılar. Bunu gerçekleştirme sorumluluğu üreticilere ve ithalatçılara aittir ve topluma geri dönüşüm giderleri lamba fiyatına eklenen küçük bir ilaveyle karşılanmaktadır.

WEEE’nin ana amacı, elektronik ürünlerinin çöp merkezine karışmasını veya yakma sistemlerine girmesini önlemektedir.

Ayrıca, çevre bilincini tüm taraflar için daha fazla öne çıkaran geri dönüşüm yoluyla ürün ömür döngüsünü tamamlamaktadır.

EPSD Direktifi

Enerji Performansını Geliştirme Direktifi, binaların enerji performansının geliştirilmesini hedeflemektedir. Enerji açısından verimli aydınlatma, binanın değerini maliyet etkin şekilde arttıracak bir üst sınıflandırma düzeyine geçmenize yardımcı olabilir.

EUP Direktifi

Enerji Kullanan Ürün Direktifi, yakın gelecekte enerji açısından verimsiz ampullerin, aydınlatma armatürlerinin ve tertibatın piyasadan çekilmesini sağlayacaktır. Dünya dostu alternatiflerimizle değişimi kaçırmayın.