Sürdürülebilirlik

Anasayfa / Sürdürülebilirlik / Çevresel Sürdürülebilirlik

Dünyayı dönüştüren mega trendleri takip ediyoruz. Dijital dönüşümü ve inovasyonu kucaklayarak faaliyetlerimizi yeni teknolojilerle besliyoruz. Toplumların refahı ve gelişmesi için çalışıyoruz. Tarihsel köklerimizden aldığımız güçle, sürdürülebilir bir geleceğin temelinde yer almayı sorumluluk olarak kabul ediyoruz.

İklim Değişikliğiyle Mücadele

Sera gazı emisyonlarımızı azaltmak ve karbon ayak izimizi minimize etmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Enerji verimliliği projeleri uyguluyoruz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz ve sıfır emisyon hedefine ulaşmak için adımlar atıyoruz.

Atık Yönetimi

Atıklarımızı geri dönüştürerek ve azaltarak, doğal kaynakları korumaya ve çevre kirliliğini önlemeye katkıda bulunuyoruz. Atık geri dönüşüm tesislerimizde atıklarımızı ayrıştırıyor ve geri dönüştürülebilir atıkları değerlendiriyoruz.

Su Kaynaklarının Korunması

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için çalışmalar yürütmekteyiz. Su tasarrufu sağlayan teknolojileri kullanıyor ve su kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz.

Biyokültürel Çeşitlilik

Biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmalar yürütmekteyiz. Doğal alanları koruyoruz, habitatları restore ediyoruz ve nesli tükenmekte olan türleri korumak için projeler yürütüyoruz.

Karbon Ayak İzi

Enerji verimliliğine yatırım yaparak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ve atık yönetimimizi optimize ederek karbon ayak izimizi en aza indirmeye çalışıyoruz.

Çevreyi Korumak

Doğal kaynakları korumak, kirliliği önlemek ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmalar yürütüyoruz.

Sürdürülebilir Ürünler Geliştirmek

Çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Çevre Görsel Masaüstü Çevre Görsel Mobil