Sürdürülebilirlik

Anasayfa / Sürdürülebilirlik / Ekonomik Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizde etik ve sorumlu iş pratiklerini uyguluyor, yasa ve düzenlemelere uymaya özen gösteriyoruz. Kısa vadeli kazançlardan öte, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi takip ediyoruz.

Sorumlu İş Modelleri

Uzun vadeli karlılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyoruz. Çevresel ve sosyal sorumluluğumuzu gözeten yatırımlar yapıyoruz.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Faaliyetlerimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalıyoruz. Sürdürülebilirlik performansımızı düzenli olarak raporluyoruz ve paydaşlarımızla iletişim kuruyoruz.

Etik İş Pratikleri

Faaliyetlerimizde etik iş pratiklerine bağlı kalıyoruz. Yasalara ve yönetmeliklere uyuyor, haksız rekabete girmiyor, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz.

Yerel Kalkınmaya Katkı

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yerel işgücüne öncelik veriyor, yerel tedarikçilerle iş birliği yapıyor ve topluluk projelerine katkıda bulunuyoruz.

Ekonmik Görsel Masaüstü Çevre Görsel Mobil